Školské poradenské pracoviště

V rámci zkvalitňování služeb naší školy je od 1. 4. 2010 zřízeno školské poradenské pracoviště, které slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy a pomáhá řešit vzniklé problémy v oblasti vzdělávací i sociální. Školské poradenské pracoviště je tvořeno speciálním pedagogem, výchovným poradcem a metodikem prevence.

Školní psycholog/speciální pedagog vykonává činnosti konzultační, poradenské, intervenční, diagnostické, metodické, vzdělávací. Pracuje s celým systémem školy, tj. s vedením školy, pedagogickým sborem, třídními učiteli, žáky a rodiči. Dokumentaci o svých činnostech vede v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

Školní speciální pedagog, Mgr. Petra Lindovská.
e-mail: spp(zavinac)zsbrusperk.cz
Tel.: 777 727 110


Vážení rodiče,
od 1. 11. 2010 na ZŠ Brušperk působí v rámci Školského poradenského pracoviště školní speciální pedagog. 
Cílem je zajištění poradenských služeb a možnost poskytnutí pomoci okamžitě a přímo ve škole. 
Využívám znalosti prostředí a atmosféry školy, jsem zde pro Vaše děti, ale také pro Vás, rodiče
Děti mají možnost za mnou kdykoli během dne přijít a promluvit si o věcech, které je zajímají nebo které je tíží. Dětem tak mohu poskytnout individuální konzultaci jejich aktuálního problému, pomoci jim pochopit pro ně méně přehledné situace ve škole nebo jejich třídním kolektivu atd. 
Hlavní náplní práce je tedy pomáhat žákům zvládnout nároky, které jsou na ně při vyučování kladeny s ohledem na jejich individuální možnosti, pomáhat řešit příčiny slabého prospěchu dětí, uspokojovat specifické výchovné a vzdělávací potřeby žáků a pomáhat řešit jejich osobní problémy. Vám, rodičům, pak nabízím možnost konzultací ohledně vhodného vedení dítěte, pomoc s různými výchovnými obtížemi a problémy, ale také pomoc se správnou přípravou na vyučování, kázeňskými, výukovými či výchovnými problémy. 
Poskytování poradensko-psychologických služeb je bezplatné a diskrétní. Osobní setkání Vám doporučuji si nejdříve telefonicky nebo přes e-mail domluvit. Moje pracoviště najdete v přízemí, vedle kanceláře zástupce ředitele.

Kontakt: Mgr. Petra Lindovská
e-mail:  spp(zavinac)zsbrusperk.cz
Tel.: 777 727 110