Ochrana člověka za mimořádných událostí - ukázka práce integrovaného záchranného systému