Základní informace o školní družině

Družina poskytuje zájmové vzdělávání žákům školy, umožňuje účastníkům odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování.

Kontakty - školní družina:
Radka Pelíšková (vedoucí vychovatelka, 4. oddělení): 777 727 114, radka.peliskova(zavinac)zsbrusperk.cz
Lenka Adamusová (vychovatelka, 1. oddělení): 773 781 693
Lenka Maslaňáková (vychovatelka, 2. oddělení): 777 727 115
Sylva Mrázková (vychovatelka, 3. oddělení): 721 700 530
Pavla Chrobáková (vychovatelka, 5. oddělení): 721 849 747

O školní družině
Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků a také dohledu nad žáky.

Činnost družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy. K pravidelné denní docházce mohou být výjimečně přijati i žáci druhého stupně základní školy. Činností vykonávaných družinou se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do družiny.

Provozní doba ŠD je od 11.00 do 16.30 hodin. Součástí jsou zájmové útvary organizované ŠD, které se konají od pondělka do čtvrtku v době od 15.00 do 16.30 hod. Do zájmových útvarů mohou být přihlášeni žáci všech ročníků ZŠ.

Odchody dětí jsou možné do 13.00 hod. nebo až po 14.45 hod., aby nebyl narušován výchovný program (vycházka, cílená práce).