Informace k přijetí žáků na naši školu

 Vážení rodiče,
v případě, že uvažujete o přihlášení svého dítěte na naši školu, nabízíme Vám několik základních informací.

  1. Zápis do 1. třídy
  2. Přestup žáků na 2. st. základní školy (především žáci z Krmelína)
  3. Přestup z jiné školy se začátkem nebo v průběhu školního roku

Potřebné formuláře najdete zde
Jsou to:
"Žádost o přijetí.doc"
"Žádost o přijetí - první třída.doc"