Partnerství v projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji

Naše škola se jako partner zapojila do projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“, zkrácený název „NatTech MSK“, registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/44.0008 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Žáci 8. ročníku se budou jedenkrát v měsíci účastnit specializované výuky v prostorách SPŠ-Vítkovice, kde se budou seznamovat s aktuálními nástroji a postupy určenými k rozvoji technických dovedností.
Využili jsme tedy velmi zajímavé příležitosti, jak vhodně obohatit naši výuku, a rozvíjet tak technické a pracovní kompetence našich žáků.