Environmentální zahrada jako součást venkovní přírodní učebny

Environmentální zahrada jako součást venkovní přírodní učebny Základní školy Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-MístekMŽP

Projekt je podpořen grantem z revolvingového fondu MŽP na podporu udržitelného rozvoje

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je rozvoj kompetencí potřebných pro environmentálně odpovědné jednání tj. jednání, které je v dané situaci a daných možnostech co nejpříznivější pro současný i budoucí stav životního prostředí.
Důležitým faktorem projektu je místně zakotvené učení. Žáci spolu s dalšími partnery (rodiče, místní samospráva, spolky a sdružení) realizují navržené změny, a tím postupně mění a zlepšují místo, kde žijí. Škola se snaží do výuky přirozeným způsobem zahrnout rozvoj kompetencí potřebných pro řešení problémů současného světa.
Cílem je též zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím veškerých činností při využití environmentální zahrady. Podporovány jsou takové aktivity, které zvyšují dynamiku, originalitu, názornost, interakci mezi učitelem a žákem, které směřují ke zvýšení motivace žáků a ke zlepšení studijních výsledků.
Podporovány budou i zájmové činnosti a přípravy na celorepublikovou soutěž Mladý zahrádkář (1. místo v celorepublikovém kole (2009, 2010)).
Aktivity projektu
V současné době je stávající školní zahrada nevyhovující především z hlediska umístění v komplexu školního parku, dále z hlediska využití prostoru a vnitřního členění. V některých ohledech je riziková i z hlediska požadavkům na bezpečnost při práci. Její využitelnost v rámci výuky se tak významně snížila.
Stávající místo školní zahrady se v rámci projektu v rámci vnitřního členění upraví, odstraní se staré nevyhovující oplocení, taktéž zahradní přístřešek a chátrající skleník.
Dojde k drobným terénním úpravám, zbudování obrubníků z žulových kostek, k dosevu trávy a pokrytí zahrádky mulčovací kůrou.
Dominantními prvky environmentální zahrady budou čtyři plochy, každá o výměře 16 m2, určené k výsadbě rostlin:
· byliny používané v kuchyni (např. meduňka, estragon, libeček, máta peprná, saturejka, oregáno, pažitka, oregáno, atd.)
· léčivky používané v lékařství (např. divizna černá, třapatka nachová, proskurník lékařský, kostival lékařský, řepík lékařský, levandule lékařská, kontryhel obecný, atd.)
· rostliny venkovských zahrad (např. pivoňka, astra, dlužicha, kopretina, mák, řebříček, kosatec, atd.)
· vřesoviště (např. vřes, kyhanka, vřesovec, azalka, vřesovec, zakrslý smrk, azalka, atd.)
Vytvořením zahrady zkvalitníme environmentální výchovu dětí, které mohou realizovat učení praktickou činností, pochopit příklady různých biotopů. Veškeré uskutečněné aktivity v rámci projektu povedou žáky k vnímavému a citlivému přístupu k přírodě, k vnímání estetických hodnot prostředí.
Děti mohou byliny použít např. k hodině vaření, naučit se, jak vypadají naše léčivky, pochopit princip kyselomilného společenstva vřesoviště, a naučit se jak vypadaly zahrady našich babiček s původními květinami, poznat kosatec, kopretinu a pivoňku.
Zahrada má velké využití pro výuku a v neposlední řadě bude tvořit velmi hezký prvek zahradní architektury podél komunikace, kolem které procházejí nejen školní děti, ale i ostatní občané.
Projekt je v souladu s dlouhodobými záměry rozvoje vzdělávání města Brušperka a Moravskoslezského kraje. Během projektu i po jeho skončení budou žáci základní školy aktivně environmentální zahradu využívat. Environmentální zahrada se stane součástí školního parku, který již nyní slouží jako místo určené k relaxaci, k procházkám i k výuce.