Třídní důvěrníci

Schůzka výboru SPŠ proběhne v úterý  13.3.2018  v 18.30 hod. ve vestibulu ZŠ.

Miroslava Šiláková


Schůzka výboru SPŠ proběhne v úterý  23.1.2018  v 18.30 hod. ve vestibulu ZŠ.

Miroslava Šiláková


Schůzka výboru SPŠ proběhne v úterý 14.11.2017 v 18.30 hod. ve vestibulu ZŠ.

Miroslava Šiláková


Závěrečná schůzka výboru v tomto šk. roce proběhne v pátek 26.5.2017 v 17hod.

Miroslava Šiláková


Další schůzka 14. 3. 2017 v 18.15 hod. ve vestibulu ZŠ - hodnocení plesu a příprava Dne učitelů.

Miroslava Šiláková


Další schůzka se uskuteční 24. 1. 2017 v 18.15 hod. ve vestibulu školy.

Miroslava Šiláková


Na první schůzce výboru SPŠ proběhly volby předsedy a pokladníka SPŠ.
Předsedou SPŠ pro školní rok 2016/2017 byla zvolena Miroslava Šiláková a
pokladníkem SPŠ pro školní rok 2016/2017 Svatava Beťáková.
Další schůzka proběhne v říjnu, termín bude upřesněn.

Miroslava Šiláková - předseda SPŠ


13. 9. 2016 v 17 hod. v sále školy se koná valná hromada Spolku přátel školy. Od 17.45 pak proběhnou třídní schůzky. V 18.30 setkání výboru SPŠ.


Vážení členové spolku a třídní důvěrníci,
vážený pane řediteli,
vážení učitelé,
dovolte mi, abych Vám poděkovala za vzájemnou spolupráci, která vedla po celý školní rok k úspěšné činnosti spolku.
Přeji krásné prázdniny a těším se na shledanou v září.

Miroslava Šiláková


Další schůzka třídních důvěrníku proběhne v květnu, termín bude upřesněn.

Miroslava Šiláková, předseda SPŠ


Další schůzka třídních důvěrníků  bude  15.3.2016  v 18 hod.- vestibul školy.


Další schůzka třídních důvěrníků bude v úterý 9. 2. 2016 v 18 hod - vestibul ZŠ.

Miroslava Šiláková, předseda SPŠ


Schůzka třídních důvěrníků se přesouvá na čtvrtek 26.11. 2015 v 18 hod - vestibul ZŠ.

Miroslava Šiláková, předseda SPŠ


První schůzka se uskuteční v úterý 13.10.2015 v 18.00hod. ve vestibulu školy. Účast je nutná.
Info na telef. čísle 728018596.

Miroslava Šiláková - předseda SPŠ