Družina poskytuje zájmové vzdělávání žákům školy, umožňuje účastníkům odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování.

Kontakty - školní družina:
Radka Pelíšková (vedoucí vychovatelka, 4. oddělení): 777 727 114, radka.peliskova@zsbrusperk.cz
1. oddělení: 773 781 693
2. oddělení: 777 727 115
3. oddělení: 721 700 530
5. oddělení: 721 849 747
6. oddělení: 721 865 418
7. oddělení: 721 951 801

O školní družině
Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků a také dohledu nad žáky.

Činnost družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy. K pravidelné denní docházce mohou být výjimečně přijati i žáci druhého stupně základní školy. Činností vykonávaných družinou se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do družiny.

Provozní doba ŠD je od 6.00 do 7.15, dále pak od 11.10 do 16.30 hodin. Součástí jsou zájmové útvary organizované ŠD, které se konají od pondělí do čtvrtku v době od 15.00 do 16.30 hod. Do zájmových útvarů mohou být přihlášeni žáci všech ročníků ZŠ.

Odchody dětí jsou možné do 13.00 hod. nebo až po 14.45 hod., aby nebyl narušován výchovný program (vycházka, cílená práce).

Odkaz na dokumenty ŠD jsou zde.