Vážení rodiče budoucích prvňáčků mimo spádový obvod Brušperk,
velmi nás těší Váš zájem zapsat Vaše dítě do brušperské školy. Bohužel konstatujeme, že počet podaných žádostí rodičů ze spádového obvodu obsadil možné kapacity budoucích prvých tříd. Není tedy v našich možnostech další děti přijmout. Proto se prosím pro přijetí Vašich dětí obraťte na Vaši spádovou školu, která přednostně tyto žáky přijímá.
Děkujeme za pochopení.


Vážení rodiče,
v případě, že uvažujete o přihlášení svého dítěte na naši školu, nabízíme Vám několik základních informací.

Zápis do 1. třídy

Děti, které navštěvují MŠ v Brušperku, dostanou všechny podstatné informace ve školce.
Pro rodiče dětí s trvalým bydlištěm mimo Brušperk a pro ty, jejichž dítě nenavštěvuje mateřskou školu v Brušperku je připraven formulář, na základě něhož budeme moci lépe zorganizovat průběh zápisu.

Pro zápis je zapotřebí v termínu od 15. do 18. dubna 2024 doručit do školy vyplněný formulář přihlášky "Žádost o přijetí - první třída.doc"

Přestup žáků se začátkem školního roku do 2.–9. ročníku

Pro tyto účely nejprve v dotazníku vyplňte předběžný zájem o přestup z jiné školy do školy v Brušperku (a to k datu nástupu 1. 9. 2024). Pozor, nejedná se o oficiální přihlášku.

Pro přestup je zapotřebí v termínu od 22. do 26. května 2024 doručit do školy vyplněný formulář přihlášky "Žádost o přijetí.doc"

Přestup žáků v průběhu školního roku

Pro přestup je zapotřebí doručit do školy vyplněný formulář přihlášky "Žádost o přijetí.doc"


Potřebné formuláře najdete zde
Jsou to:
"Žádost o přijetí.doc"
"Žádost o přijetí - první třída.doc"


Ve studovně
Ve studovně