Soubory

Ruskova lávka dříve spojovala město Brušperk, které se rozkládalo na pravém břehu řeky, s polnostmi. Dnes se přes lávku můžeme dostat do části města, kterému místní říkají „závodí“.  

Říčka Ondřejnice své třicet kilometrů dlouhé putování začíná pod kopci Stanovec (899 m. n. m.) a Skalaka (964 m. n. m.). Vlévá se jako pravostranný přítok do Odry u Proskovic. Mezitím protéká několika obcemi. Vyzkoušejte si, zda uhodnete, kde na toku leží některá místa: 

Ondřejnice si žije svým životem a podobně jako v jiných vodách v našich zeměpisných šířkách se v ni můžeme setkat s bohatou faunou. Dokážete podle obrázku přiřadit správný název ryby? 

V okolí Ruskovy se nachází několik ploch, kde se mohou místní i návštěvníci města vydovádět. Vedle dětského a hasičského hřiště se nachází škvárové hřiště, kde se donedávna hrála kopaná. V dubnu se zde můžete povozit na kolotočích, které jsou součástí brušperské pouti. Koná se na svátek svatého Jiří, protože tomu je zasvěcen místní kostel a je také patronem města. Můžeme si jej prohlédnout i v městském znaku, který si online můžete složit: 

preview9pieceBrušperský znak

Použité zdroje a podklady: 
MIHÁLIK, Jozef a František REISER. Naše ryby. 3. vyd., Státní zemědělské nakladatelství 2. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1988. Živočišná výroba (Státní zemědělské nakladatelství). 
https://www.brusperk-mesto.cz/
https://mapy.cz