Soubory
Město Brušperk bylo založeno roku 1269 jako poddanské město na „zeleném drnu”. Součástí zakládací listiny byla i městská práva, ze kterých plynula jistá privilegia, ale i povinnosti. Pomocí kvízu můžete nahlédnout do historie založení našeho města a jeho městských práv, které během let Brušperk obdržel. V přiloženém pracovním listu vyberte správnou odpověď, poté klikněte na ikonu FINISH a dojde k vyhodnocení.
 
Městská práva, an interactive worksheet by Krockova
liveworksheets.com
 
Zdroj KOCOUREK, Tomáš. 750 let města Brušperk a jeho historie v kontextu dějin českých zemí. [Brušperk]: město Brušperk, 2019. ISBN 978-80-270-7188-3.
 
Řemeslné cechy typické nejen pro středověké město můžete prozkoumat prostřednictvím spojování symbolů, které nakreslili žáci 7.D ve školním roce 2022–23. Otevřete si následující odkaz a zahrajte si aktivitu na principu pexesa.