První zmínka o nutnosti postavit školu pochází z 19. století. V roce 1929 již byl vybrán pozemek ke stavbě měšťanské školy. V roce 1932 byl vyčleněn milion korun na stavbu školy, ale kvůli hospodářské krizi se stavba neuskutečnila. Ke stavbě školy došlo až po válce. Zhotovením náčrtu školy byl pověřen zasloužilý rodák Ing. Vladimír Chamrád. Projektové plány vypracoval jeho spolupracovník Ing. Vladimír Meduna. Náklady na budovu činily 13 milionu korun. Ministerstvo školství a osvěty poskytlo 750 tisíc korun. Občané Brušperka odpracovali přes čtyřicet tisíc hodin.
V roce 1947 proběhly ve městě sbírky na stavbu nové školní budovy. Slavnostní výkop základů byl v září 1947 a do konce roku byly základy z větší části hotovy. Stěhování do školy začalo 10. prosince 1950. Část traktu školy byl postoupen Vysoké škole strojní v Ostravě až do července 1955, kdy se přistěhoval z Budišova dětský domov (který zůstal až do roku 2004) a na podzim roku 1955 se do prostor pod dětský domov přestěhovala mateřská škola.Ve školním roce 1953-54 byla zřízena školní družina, kterou navštěvovalo 36 dětí. Největší počet žáků měla škola ve školním roce 1966-67. Bylo jich 689. Od roku 1959 do 1983 byla v budově školy i lidová škola umění. Od konce 60. let se započalo s postupnou renovací a opravami budovy. Velkým problémem školní budovy byla její rovná střecha. Vše vyřešila stavba sedlové střechy. Veškerou práci na obou křídlech budovy provedli místní občané. Škola se stále modernizovala a vybavovala. Například v roce 1971 byl zakoupen první televizor. V 80. letech se koupily nové lavice, židle, tabule. Vznikla výdejna, zubní ošetřovna, upravena byla sborovna. Vyměněna byla původní okna, začalo se s postupnými opravami střech, stavět se začala „přístavba“ a v roce 1989 plynová kotelna. 90. léta jsou ve znamení zavádění výpočetní techniky do výuky. Vznikla první počítačová učebna, zavedena byla telefonní ústředna s vnitřním telefonním okruhem a prvním připojením k internetu. Pokračovalo se v opravách střech, zprovozněna byla druhá tělocvična, modernizovala se kotelna, zateplena byla přístavba. V novém století proběhla generální rekonstrukce elektroinstalace všech podlaží 2. stupně. Počítačová kabeláž byla natažena do všech místností 2. stupně. Sál byl vybaven novou ozvučovací technikou. Opraveno bylo sociální zařízení ve vestibulu. Díky finanční sbírce byla zbudována zdvižná plošina pro hendikepované žáky. Zrekonstruovala se původní tělocvična. Zakoupeny byly nové lavice a židle pro žáky 2. stupně a novým nábytkem byly vybaveny kmenové učebny. Bylo zprovozněno bezdrátové připojení školy k internetu. Zakoupen byl první dataprojektor. K počítačové síti byla připojena přístavba a počítačová učebna se rozrostla o další nové počítače.
Některé další zajímavosti ze školních kronik:
• V září 1952 školu navštívil dr. Vojtěch Martínek.
• V lednu 1953 klesla teplota na neuvěřitelných -32°C. Ve škole zamrzlo 8 radiátorů. Několik zajíců a koroptví se před mrazem schovalo do školního sklepa do uhlí.
• Ve školním roce 1956-57 školský odbor zakoupil škole úplné vybavení tří včelstev.
• Na konci ledna a počátkem února 1962 byly vyhlášeny chřipkové prázdniny. Bylo nemocných 405 žáků a 19 učitelů.
• Ve školním roce 1969-70 se stal Ivo Hartman, žák 9.A, přeborníkem republiky v běhu na 60m.
• 3. října 1987 byl škole udělen čestný název „Základní škola Vojtěcha Martínka“.
• Ve školním roce 1989-90 se síň tradic změnila zpět v zimní zahradu. Škola obdržela dar – sbírku 10 obrazů Josefa Václava Sládka. Od r. 2000 má škola zapůjčeny obrazy akad. malíře Antonína Kroči.
• září 1993 zahájilo v prostorách školy činnost Svatoplukovo soukromé gymnázium.
• Od roku 1994 je škola v právní subjektivitě.

Rádi bychom poděkovali všem těm, kteří školu jakýmkoli způsobem podporovali a podporují...

výběr ze školních kronik zpracovali:
Mgr. Vlasta Hajnošová, Mgr. Jitka Hummelová, Mgr. Lucie Tomčalová, Mgr. Aleš Vyvial
poděkování patří Mgr. Jaroslavě Neuwirthové