Schéma školy

blok A: Hlavní vstup, šatny, divadelní sál, 4. a 5. oddělení ŠD
blok B: 6.A, 6.B, 6.C, 7.C, 7.D, 8.C, 8.D, 9.A, 9.B, 9.C
blok C: 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 2.C, 3.A, 3.B, 4.B, 5.B, 6. a 7. oddělení ŠD
blok D: 1. - 3. oddělení ŠD a ZUŠ
blok E: 4.A, 5.A, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B