V odpoledních hodinách jsou školou organizovány volnočasové aktivity. Škola dále spolupracuje s mnohými sportovními kluby či zájmovými spolky, které v prostorách školy, sportovní haly i bazénu vedou děti k smysluplnému využití volného času.

V příloze je přiložen aktuální přehled aktivit pořádaných školou a přehled organizovaný jinými subjekty (kterým škola pronajímá prostory).

V menu Rodiče a žáci - Volnočasové aktivity jsou zveřejněny informace, které nám poskytli organizátoři těchto kroužků.