Přijímací zkoušky na SŠ (aktualizace 19. 11. 2023)

Nový informační web PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY - JARO 2024


Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:
Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:
1. termín: pátek 12. dubna 2024
2. termín: pondělí 15. dubna 2024

Pamětní alej

Dne 13. října 2023 byly žáky šestých tříd vysázeny další tři třešně jako pokračování loni zahájené výsadby pamětní aleje žáků a budoucích absolventů naší základní školy. Školní projektový den jsme spojili s republikovým projektem „72 hodin (www.72hodin.cz)“

Volnočasové aktivity 2023-24

V odpoledních hodinách jsou školou organizovány volnočasové aktivity. Škola dále spolupracuje s mnohými sportovními kluby či zájmovými spolky, které v prostorách školy, sportovní haly i bazénu vedou děti k smysluplnému využití volného času.

V příloze je přiložen aktuální přehled aktivit pořádaných školou a přehled organizovaný jinými subjekty (kterým škola pronajímá prostory).

V menu Rodiče a žáci - Volnočasové aktivity jsou zveřejněny informace, které nám poskytli organizátoři těchto kroužků. 

Studovna

Vážení rodiče,
od října mají žáci možnost ve vybraných dnech a časech navštívit studovnu. Více informací naleznete v přiložených plakátech.


Mgr. Aleš Vyvial, ředitel školy

Schéma školy a umístění tříd 2023-24

blok A: Hlavní vstup, šatny, divadelní sál, 4. a 5. oddělení ŠD blok B: 6.A, 6.B, 6.C, 7.C, 7.D, 8.C, 8.D, 9.A, 9.B, 9.C blok C: 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 2.C, 3.A, 3.B, 4.B, 5.B, 6. a 7. oddělení ŠD blok D: 1. - 3. oddělení ŠD a ZUŠ blok E: 4.A, 5.A, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B

Nejčastější dotazy při nástupu do školy

Kdy zjistíme, že je naše dítě přijato do školy?
Vydáním rozhodnutí o přijetí je formální akt uzavřen. O převzetí či doručení rozhodnutí rodiče obvykle informujeme emailem.

Kdy a jak zjistíme, do které třídy je naše dítě zařazeno?
V průběhu školního roku rodiče obdrží tuto informaci při převzetí rozhodnutí o přijetí. Při organizaci nového školního roku je přesné rozdělení žáků obvykle známo na konci srpna a tato informace o zařazení do konkrétní třídy je zaslána rodičům obvykle emailem.

Subscribe to