Výsadba pamětní aleje

Dne 13. října 2023 byly žáky šestých tříd vysázeny další tři třešně jako pokračování loni zahájené výsadby pamětní aleje žáků a budoucích absolventů naší základní školy. Školní projektový den jsme spojili s republikovým projektem „72 hodin (www.72hodin.cz)“, který si klade za cíl spolupracovat a víc vnímat svět kolem sebe, posílit vztahy v místních komunitách a vytvořit hodnoty a zajímavé podněty pro smysluplné trávení volného času. V této myšlence chceme pokračovat i v dalších letech. Snad se podaří vytvořit zajímavé místo, které propojí generace mezi sebou a bude zpříjemňovat procházky touto krásnou částí Brušperka.

***

Dne 14. října 2022 byly žáky šestých tříd vysázeny čtyři třešně jako začátek pamětní aleje žáků a budoucích absolventů naší základní školy. Školní projektový den jsme spojili s republikovým projektem „72 hodin“, který si klade za cíl spolupracovat a víc vnímat svět kolem sebe, posílit vztahy v místních komunitách a vytvořit hodnoty a zajímavé podněty pro smysluplné trávení volného času. Ve spolupráci s vedením města jsme vytipovali vhodnou lokalitu pro mnohaleté pokračování této myšlenky a vytvoření zajímavého místa propojující (jak doufáme) generace mezi sebou a místa, které bude zpříjemňovat procházku touto krásnou částí Brušperka. První čtyři stromy jsou začátkem nové tradice. Třešni je připisována symbolika radosti, krásy, plodnosti, ale i pomíjivosti. Pevně věříme, že za pár let bude pohled na rozkvetlou alej lákat k procházkám i zamyšlení.

mapa
zdroj: mapy.cz

Media
Image
Výsadba pamětního stromu
Image
Výsadba pamětního stromu
Image
Výsadba pamětního stromu
Image
Výsadba pamětního stromu
Image
Výsadba pamětního stromu
Image
Výsadba pamětního stromu
Image
Výsadba pamětního stromu
Image
Výsadba pamětního stromu
Image
Výsadba pamětního stromu
Image
Výsadba pamětního stromu
Image
Výsadba pamětního stromu
Image
Výsadba pamětního stromu
Image
Výsadba pamětního stromu
Image
Výsadba pamětního stromu
Image
Výsadba pamětního stromu
Image
Výsadba pamětního stromu
Image
Výsadba pamětního stromu
Image
Výsadba pamětního stromu
Image
Výsadba pamětního stromu
Image
Výsadba pamětního stromu
Image
Výsadba pamětního stromu
Image
Výsadba pamětního stromu
Image
Výsadba pamětního stromu
Image
Výsadba pamětního stromu
Image
Výsadba pamětního stromu
Image
Výsadba pamětního stromu
Image
Výsadba pamětního stromu
Image
Výsadba pamětního stromu
Image
Výsadba pamětního stromu
Image
Výsadba pamětního stromu
Image
Výsadba pamětního stromu
Image
Výsadba pamětního stromu