Informace o zdražení obědů od 1. 1. 2022

S účinností od 1. ledna 2022 dojde ke zvýšení cen obědů ve školní jídelně:

žáci 7 – 10 let ... 26,00 Kč ... měsíční záloha 546,00 Kč

žáci 11 – 14 let ... 30,00 Kč ... měsíční záloha 630,00 Kč

žáci 15 let a více... 37,00 Kč ... měsíční záloha 777,00 Kč

(Rozdělení je dle věku, kterého dosáhnou ve školním roce tj. od 1. 9 .21 do 31. 8. 22)

Fotovoltaická elektrárna na střechách školy (2023)

Na jaře roku 2022 byla schválením rozpočtu města stvrzena myšlenka rozšíření elektrické výrobny ve škole. K stávajícím dvěma kogeneračním jednotkám o výkonu 60 kWe a 120 kWt byla vyprojektovaná fotovoltaická výrobna (FVE) o výkonu 120 kWp. Celý potenciál sedlových střech byl využit pro osazení 266 ks panelů. Veškeré kabeláže a střídače byly svedeny a umístěny v suterénu v nově zbudované požární rozvodně. FVE byla zakomponována do hlavního systému měření a regulace školy a trafostanice včetně systému elektrické požární signalizace.

Podzimní hrátky 2022

SPŠ a ZŠ Vojtěcha Martínka Brušperk Vás srdečně zvou na zábavné podzimní dopoledne
Podzimní hrátky ze zahrádky
─dýně─
v sobotu 22. 10. 2022 od 9.00 do 13.00 hod.
v prostorech vestibulu školy

Oznámení o konání zvláštního zápisu

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ)
Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. 
(«лекс Україна» - освіта)
 

Subscribe to